Tjänster

Hos oss får du en auktoriserad redovisningsbyrå med kompetens inom allt från
löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning.

Vi levererar
löpande redovisning,
bokslut,
årsredovisningar
och deklarationer...

... I TID

Det är viktigt att bokföringen sköts noggrant för att få fram korrekta siffror som gör att du kan styra ditt företag ännu bättre. Det är därför mycket betydelsefullt att bokföring och rapportering levereras i god tid både gentemot dig samt myndigheter.

... med kvalitet

Vi tar hand om Er bokföring och sköter den med hög kvalitet så att Ni kan fokusera på att göra Ert företag framgångsrikt. Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införandet av en auktorisation och utvecklingen av Reko.

... till ett bra pris

Med vår kompententa problemlösning och rådgivning så månar vi alltid om att hitta mer effektiva lösningar för att sköta er redovisning. Resultatet leder till att vi ger er professionell redovisning till till ett riktigt bra pris.

... och där engagemang är allt

Min ambition med vårt arbete har alltid varit bra kvalitet och en nära relation till våra kunder. Vi har aldrig haft som utgångspunkt att växa oss för stora utan vill ligga på en lagom nivå så att vi aldrig tappar det nära samarbetet som vi har med våra kunder.

På Nortrend tar alla till sig sina arbetsuppgifter med stor glöd och brinner för sitt arbete och kunna leverera en hög kvalitet på sina jobb för samtliga våra kunder. Vi jobbar inom alla branscher och har därför ett brett kunnande i allt från bilbesiktning till IT eller bygg och måleri.

Löpande redovisning

Lägg din tid på det Ni är bäst på som t.ex. att utveckla och driva företaget.
Låt oss ta hand om bokföringen. Vi underlättar för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen i ert företag. Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan utformar vi ett samarbete efter just ert företags behov.

• Löpande bokföring
• Lönehantering
• Redovisning av moms och skatt
• Bokslut och årsredovisning
• Inkomstdeklaration
• Konsultationer inom redovisning och skatt
• Bolagsärenden
 

Bokslut

När väl grunden i redovisningen, den löpande bokföringen, är gjord är det dags för bokslut. Vi hjälper er gärna att upprätta månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen är ditt företags ansikte utåt mot marknaden. Den belyser hur ditt företag mår. Vilket många gånger kan vara avgörande vid nya upphandlingar. Genom årsredovisningen kan man avläsa viktiga nyckeltal som kan vara avgörande i vidare affärsavtal.
 

Deklarationer

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklarationsarbetet och säkerställer att deklarationen innehåller alla nödvändiga uppgifter. Genom att vi håller oss ajour med förändringar och nyheter inom skatteområdet kan du vara säker på att du alltid betalar rätt skatt.

• Skatterådgivning
• Deklarationer
• Utdelning/K10
 

Löneadministration

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att hitta lösningar som passar just ert företags rutiner. Vi har kompetensen och verktygen som behövs för att trygga företagets och de anställdas krav på rätt lönehantering. Hos oss kan ni få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och kollektivanställda. Vi hanterar reseräkningar och utlägg. Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras in och hjälper er även med statistikuppgifter, underlag för bokföringen, uppgifter till årsredovisningen etc.

• Lönebesked
• Reseräkning
• Utläggsredovisning
• Förmåner
• Rapportering Fora/Collectum mm.
• Skattedeklarationer
• Kontrolluppgifter